Postupak kod smrtnog slučaja

Ukoliko je  smrt nastupila u stanu ili kući potrebno je nazvati službu 112. Nakon što liječnik (mrtvozvornik) utvrdi smrt, izdaje dozvolu za ukop i prijevoz pokojnika. Pozvati ovlaštenog pogrebnog prijevoznika ili poduzeće radi ugovaranja, opremanja i prijevoza pokojnika. Ukoliko smrt nastupi u bolnici ili sličnoj  ustanovi, nakon obavijesti preostaje pozvati ovlaštenog pogrebnog prijevoznika ili poduzeće radi ugovaranja prijevoza i opremanja  pokojnika.

 

UGOVARANJE  UKOPA

Ugovaranje ukopa odnosno, poslove vezane za prijevoz, opremanje i ukop možete povjeriti svakom ovlaštenom pogrebnom prijevozniku ili poduzeću.


Izvod iz Zakona o grobljima ( Narodne novine 19 / 1998.)  

Članak 12.  

(1)  Umrlog se u pravilu ukapa na groblju koje se nalazi na području jedinice lokalne samouprave na kojem je umrli imao prebivalište.

(2)  Umrlog se može ukapati i na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova   obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu.


Grobljima na području Grada Kutine  upravljaju  Komunalni servisi Kutina d.o.o.  osnovao za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja  te obavljanje pogrebnih poslova ukopa i prijevoza umrlih osoba.