Obavljanje pogrebnih poslova

Komunalni servisi Kutina sukladno Gradskoj odluci i Zakonu o Komunalnom gospodarstvu održavaju sva groblja na području Grada Kutina te zgrade i prostore za obavljanje ispraćaja i sahrane pokojnika.


Komunalni servisi također vrše ukope pokojnika na svim grobljima na području Grada i prevoz pokojnika specijalnim vozilom.


U našem salonu pogrebne opreme može se kupiti sva oprema potrebna za sahranu pokojnika. Također organiziramo kompletnu ceremoniju ispraćaja i ukopa pokojnika.

Održavanje

Pod održavanjem i uređenjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora na groblju i pratećih građevinskih objekata i to:

  • - uređenje i održavanje puteva, staza i odvodnje
  • - održavanje izvedene podzemne infrastrukture
  • uređenje zelenih površina
  • uređenje i održavanje mrtvačnica, grobne opreme i drugih objekata vezanih za pogrebne poslove,
  • uređenje i održavanje ograda na grobljima
  • uređenje i održavanje prostora za odlaganje smeća i otpadaka


O uređenju pojedinih grobova i grobnica moraju se brinuti vlasnici grobnih mjesta (Odluka o grobljima, čl.10.).

Izgradnja grobnih mjesta

Komunalni servisi skrbe o pravovremenoj izgradnji novih grobnih mjesta te proširenju postojećih groblja i izgradnji novih groblja (Repušnica), sukladno zakonu i gradskim odlukama.

Prodaja pogrebne opreme