C  J  E  N  I  K 


usluga iz komunalne djelatnosti - od 01.11.2019.


A)

G R O B LJ E
Redni
broj

Opis usluge

Jedinica

CIJENA (kn)1)         USLUGE  UKOPA  (+PDV)

 


1.

Upotreba mrtvačnice  - sa dekoracijom, rasvjetom

dnevno

160,00


dežurstvom i čišćenjem - dnevno


2.

Upotreba rashladnog uređaja (frižider)             

dnevno

130,00


3.

Pogrebna pratnja: - iznošenje ljesa, prevoz kolicima, spuštanje lijesa u raku,

 

 


 

radnim danom

jednokratno

500,00


4.

subotom

2,000.00


 

 

 Otvaranje i zatvaranje grobnice

2 sata

200,00


5.

Iskop i zatrpavanje rake s odvozom viška zemlje i formiranjem groba:

 

 


 

radnim danom

jednokratno

900,00


 

subotom

1,700.00


 

 

 


6.

Doplata za ukop van radnog vremena

1 sat

400,00


7.

Micanje nadgrobne ploče i vraćanje iste

jednokratno

800.00


8.

Formiranje humke nakon slijeganja zemlje, dovoz

2 sata

150,00


 

zemlje i uređenje groba, odvoz ostataka vijenaca, ...


9.

Prijevoz cvijeća na kolicima (iznošenje, prevoz, slaganje)

jednokratno

120,00


10.

Uvođenje podataka u grobni očevidnik

1 sat

80.00


2)         POSEBNE  POGREBNE  USLUGE  (+PDV)

 


1.

Upotreba i korištenje mrtvčnice  za obdukciju i sl.

jednokratno

200,00


2.

Polaganje URNE - sa transportom od mrtvačnice,...

jednokratno

300,00


3.

Pribavljanje dokumentacije za ukop pok. u RH

jednokratno

250,00


4.

Pribavljanje dokumentacije za prevoz pokojnika u

 

 


 

inozemstvo (takse u Veleposlanstvu, putni troškovi, ...)

jednokratno

1.200,00


5.

Eshumacija pokojnika.Radovi se naplaćuju

 

 


 

prema stvarno utrošenim satima:


 

 eshumacija (iskop i zatvaranje rake)

1 sat

250.00


6.

Preslagivanje ostataka pokojnika - vađenje

jednokratno

2,500.00


 

posmrtnih ostataka, pospremanje istih u drugi


 

mrtvački sanduk, dezinfekcija.


 

 ( Ako se


 

posmrtni ostaci sele na drugo groblje pored ovih


 

usluga potrebno je obračunavati uslugu prijevoza


 

po utvrđenom cjeniku prevoza pokojnika)


7.

Dezinfekcija grobnog mjesta, posmrtnih

jednokratno

120,00


 

ostataka, vozila, alata,...


8.

Prijenos, utovar i posprema pokojnika na mjestu

jednokratno

250,00


 

smrti


9.

Prisustvovanje i ispomoć kod obdukcije

jednokratno

180,00


10.

Prihvat pokojnika u mrtvačnicu van radnog vremena

jednokratno

200,00


11.

Lotanje limenog uloška

 

 


 

odrasli

jednokratno

200,00


 

djeca

jednokratno

130,00


12.

Oblačenje pokojnika

jednokratno

250,00


13.

Brijanje pokojnika

jednokratno

70,00


14.

Iskop i zakapanje groba za urne, sa pripremom za urnu

jednokratno

500,00


15.

Korištenje transportnog sanduka (sa pranjem i

jednokratno

120,00


 

dezinfekcijom)

 

 Redni
broj

Opis usluge

Jedinica

Cijena
usluge u kn3)         OSTALE  USLUGE  (+PDV)

 


1.

Suglasnost za izvođenje radova na groblju

jedokratno

100,00


2.

Naknada za izdavanje potvrde
 o vlasništvu grobnog mjesta i sl.

jednokratno

60,00


3.

Uporaba razglasa

jednokratno

240.00


4.

Uređenje zemljanog groba - 1 godišnje

 

 


 

*jednostruko

jednokratno

120,00


 

*dvostruko

jednokratno

180,00


5.

Uređenje zemljanog groba - mjesečno

 

 


 

*jednostruko

jednokratno

40,00


 

*dvostruko

jednokratno

60,00


6.

Pranje spomenika

 

 


 

jednostruko

jednokratno

70,00


 

dvostruko

jednokratno

100,00


7.

Cijena sata rada radnika

1 sat

60,00


8.

Tiskanje osmrtnica - do 15 komada

komplet

80.00


9.

Tiskanje osmrtnica, sa slikom - do 15 komada

komplet

96.00


10.

Tiskanje osmrtnica - preko 15 kom

kom

3,50


11.

Najam grobnice za privremeni ukop

        kn/dan

40.00


12.

Upotreba razglasa (ispred mrtvačnice)

jednokratno

240.00


13.

Naknada za izvođenje glazbe - Solo izvedba

jednokratno

48.00


14.

Naknada za izvođenje glazbe - Više izvođača

    jednokratno

96.00


4)         GROBNE TAKSE (godišnji iznos, sa uključenim PDV-om)

 


 

Groblje Kutina

 


1.

staro groblje - jednostruko

125.00


2.

staro groblje - dvostruko

180.00


3.

novo groblje - jednostruko

150.00


4.

novo groblje - dvostruko

245.00


 

Mjesna groblja

 


1.

mjesna groblja - jednostruko

90.00


2.

mjesna groblja - dvostruko

145.00


3.

mjesna groblja - trostruko

190.00


4.

mjesna groblja - četverestruko

220.00


5.

novo groblje - jednostruko (Repušnica)

135.00


5)         PRODAJA GROBNIH MJESTA  (+PDV)

 


1.

Cijena dvostrukog gr. mjesta sa okvirom i stazom

GG Kutina

4,364.23


2.

Cijena jednostrukog  gr. mjesta sa okvirom i stazom

GG Kutina

3,868.29


 

(Po nastanku potrebe za ukopom)

 

 


3

Cijena jednostrukog  gr. mjesta sa okvirom i stazom

GG Kutina

12,000.00


 

(Prodaja grobnog mjesta "Za života")

 

 


4.

Cijena dvostrukog gr. mjesta
 sa okvirom i stazom

Mjesna groblja

2,281.30


5.

Cijena dvostrukog gr. mjesta sa okvirom i stazom (Prodaja grobnog mjesta "Za života")

Mjesna groblja

8,000.00


6.

Cijena jednostrukog gr. mjesta
 sa okvirom i stazom

Mjesna groblja

1,884.55


7.

Cijena jednostrukog gr. mjesta sa okvirom i stazom (Prodaja grobnog mjesta "Za života")

Mjesna groblja

6,000.00


8.

Cijena jednostrukog gr.mjesta
 bez okvira i staze (zemljani grob)

Mjesna groblja

327.32


9.

Cijena dvostrukog gr.mjesta
 bez okvira i staze (zemljani grob)

Mjesna groblja

446.34


10.

Cijena za napuštena grobna mjesta

Sva groblja

1,487.80


11.

Cijena za izradu beton. okvira
 za dvostruko gr.mjesto sa stazom

Sva groblja

2,600.00


12.

Cijena za izradu beton. okvira
za jednostruko gr.mjesto sa stazom

Sva groblja

2,000.00


13.

Cijena grobnog mjesta za urne (po ukopu ili "za života")

GG Kutina

3,200.006)         PRIJEVOZ  POKOJNIKA (+PDV)

 


1.

Prijevoz pokojnika - Grad Kutina

 

220,00


2.

Prijevoz pokojnika na području RH

kn/km

4,20


3.

Prijevoz pokojnika -inozemstvo

kn/km

6,20


4.

Sakupljanje posmrtnih ostataka na mjestu nesreće

kn/rad sat

120,00


 

sa utovarom u sanduk i vozilo

 5.

Uvećanje cijena rada (4) za rad van radnog vremena

35%

 


6.

Uvećanje cijena rada (4) za rad noću

50%

 


7.

Uvećanje cijena rada (4) za rad praznikom i nedjeljom

100%

 
Napomene:   1. Mjesna groblja = sva groblja na području grada Kutine izuzev GG Kutina,
2. Sva groblja = gradsko groblje Kutina + mjesna groblja
                     3.  6.3- ukoliko se obavlja prijevoz u inozemstvo cijena po kilometru van granice RH je bez PDV-a.4.  6-1 - Pod prevozom pokojnika - Grad Kutina - podrazumijeva se prijevoz pokojnika unutar svih           naselja na području Grada Kutina - jednokratno

5. 4 Suglasnos na cijenu grobne naknade/takse od 05.04.2018., a primjenjuje se od 01.01.2018.6. Suglasnost na izmjenu cjenika- prodaja grobnih mjesta "za života", a primjenjuje se od  15.04.2019. 7. Suglasnost na izmjenu cjenika- korekcija za pogrebne usluge subota,
    izmještanje ivraćanje nadgrobne ploče, iizrada bet. Okvira sa stazom, a primjenjuje se od 01.11.2019.


             Direktor:

Krešimir Lenić,mag.ing.agro.