Prilagođeni cijenik 2022. (kn / €)

 

Cjenik komunalnih usluga:    /Portals/0/Cjenik/CJENIK%20-komunalne%20usluge.pdf

 

Cjenik pogrebne opreme:     /Portals/0/CIJENIK%20%20pog%20opr.pdf