Obavijest o mogućnosti najma poslovnih prostora

Komunalni servisi Kutina imaju slobodno više poslovnih prostora za najam - na katu gradske tržnice u Kutini, adresa: Tržna 8, 44320 Kutina.

 

Za najam su predviđeni sljedeći poslovni prostori:

K-0 -> 22 m2

K-1 -> 38 m2

K-2A -> 31m2

 

Svi zainteresirani detaljnije informacije o najmu poslovnih prostora mogu dobiti u upravi Komunalnih servisa Kutina d.o.o., svaki radni dan od 8 do 14 sati ili na info tel: 044 692 130.

Dokumenti za preuzimanje


Povratak