JAVNA NABAVA male vrijednosti za predmet nabave - pogrebna oprema

DOKUMENTACIJA O NABAVI
u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za predmet nabave
pogrebna oprema
Vrsta nabave: roba
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 01/23
Kutina, studeni 2023.

 

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8285590

 

 

Dokumenti za preuzimanje


Povratak