POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za provedbu postupka jednostavne nabave

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
za provedbu postupka jednostavne nabave
Izgradnja građevine:
PROSTOR ZA ISPRAĆAJ UMRLIH I ODARNICA
Janja Lipa, k.č.br: 663/3, k.o. Janja Lipa
Ev. br.nabave: EV-3

Dokumenti za preuzimanje


Povratak