JAVNI NATJEČAJ - za direktora trgovačkog društva Komunalni servisi Kutina d.o.o.

Tekst JAVNOG NATJEČAJA u prilogu ove objave, te u Večernjem listu od dana 16.11.2022.

Dokumenti za preuzimanje


Povratak