JAVNA LICITACIJA - prigodna prodaja

J A V N A   L I C I T A C I J A

(prigodna prodaja: sadnice, cvijeće, aranžmani, pokloni, svijeće)

 

Za zakup prodajnih mjesta na Gradskoj tržnici u Kutini (prod. mj. 1-4,7-10, 12-27)

Dokumenti za preuzimanje


Povratak