Javna licitacija - prigodna prodaja (sadnice, cvijeće, aranžmani, pokloni, svijeće)

Komunalni servisi Kutina d.o.o. objavljuju javnu licitaciju (prigodna prodaja).

 

Tekstualni dokument u prilogu.

Dokumenti za preuzimanje


Povratak