NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora na Gradskoj tržnici u Kutini

PREDMET NATJEČAJA: davanje u zakup poslovnih prostora u prizemlju gradske tržnice u Kutini

 

a) Poslovni prostori P-4 i P-5 (jedna cjelina), ukupne površine 16,72 m² (trgovačka ili uslužna djelatnost)

 

- Poslovni prostori daju se u zakup na rok od 4 godine, u stanju u kakvom se trenutno nalaze.

- Zakupnik snosi troškove uređenja prostora za obavljanje svoje djelatnosti, režijske troškove, troškove tekućeg održavanja, komunalne naknade i solemnizacije ugovora o zakupu.

Povratak